Valtakunnallinen oppimisalusta ja digipedagogiikka

MEDigi-hankkeen tavoitteena on valtakunnallinen lääke- ja hammaslääketieteen koulutuksen harmonisointi ja modernisointi digitalisaation avulla. Hankkeessa luodaan valtakunnallinen oppimisalusta sekä sähköistä oppi-, tentti- ja arviointimateriaalia lääketieteen ja hammaslääketieteen peruskoulutukseen. Opetushenkilöille tarjotaan digipedagogista koulutusta ja luodaan digipedagoginen koulutusmalli opetushenkilöstön digitaitojen takaamiseksi. Hankkeessa lisätään myös lääkärin ja hammaslääkärin sähköisiin työvälineisiin (eHealth) liittyvää osaamista.

Lisätietoja

Kategoria
Hyvinvointi ja ikääntyminen