Takaisin arkistoon

Ruskonniitty – tulevaisuuden kiertotalouskeskus

Ruskonniitty helpottaa uusien yritysten alkutaipaletta, antaa innovaatioille testialustan sekä luo lisää työpaikkoja. Samalla se toimii kehittämisalustana ja mahdollistaa kiertotaloudellisten liiketoimintamallien syntymisen.

Rambollin toteuttama kierrätyskeskuksen suunnittelu ja toteutus -hanke on osa 6AIKA: tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) -hanketta. CircHubs helpottaa yritysten kiertotalouden liiketoiminnan aloittamista sekä uusien innovaatioiden testaamista.

CircHubs -hankkeen toiminnot keskittyvät kiertotalouskeskuksiin, jotka ovat merkittävässä asemassa sekä uuden kiertotalousliiketoiminnan että uusien kiertotalouteen liittyvien toimintamallien luomisessa. Kiertotalouskeskuksiin sijoittuu eri kaupungeissa keskitetysti useita eri kiertotalouden toimijoita, jolloin ne toimivat alueellisina kiertotalouden ja teollisten symbioosien näyttämöinä. Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset tarjoavat yrityksille paikan pilotoida omia liiketoimintaratkaisujaan sekä mahdollisuuden löytää synergiahyötyjä esimerkiksi alueen infrasta tai alueella toimivien muiden yritysten osaamisesta.

Olemassa olevia kiertotalouden keskittymiä löytyy jo Helsingistä, Turusta ja Tampereelta. Oulun oma kiertotalouskeskus aloittaa toimintansa vuonna 2020.

Hankkeen toteutusaikataulu on 1.5.2017- 30.9.2019.

6Aika, logo.