6Aika Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -yhteishanke toteutettiin 1.5.2017–30.9.2019. 6Aika-kaupunkien kiertotalouskeskukset toimivat CircHubs-hankkeen pilottialustoina. Hankkeessa rakennettiin kiertotalouskeskusverkostoa, jossa tiedonkulku on tehokasta ja avointa. Samalla tuettiin eri alueiden vahvuuksia sekä syvennetään kiertotalousyhteistyötä kaupunkien välillä. Yhteistyön ja avoimuuden keinoin vältytään päällekkäisiltä projekteilta ja kehitystyöltä ja pystytään parhaiten hyödyntämään eri alueiden väliset synergiat. Kiertotalouskeskusten yhteistyö jatkuu hankkeen jälkeen sisäisenä verkostona, ja ulkoiseen viestintään käytetään edelleen hankkeen nettisivustoa.

6Aika, logo.